Ar y Ffyrdd

I gael hyd i ni ar Google Maps cliciwch yma

Mae gorsaf fysiau gyda gwasanaethau da yn yr Wyddgrug

Cynlluniwch eich taith yma.

Yr orsaf drenau agosaf at yr Wyddgrug yw Gorsaf Drenau Bwcle sydd ond pedair milltir i ffwrdd. Nid yw Gorsaf y Fflint ond 6 milltir i ffwrdd.

Hefyd gwasanaeth bysiau uniongyrchol i’r Wyddgrug o Orsaf Caer.

Castle Taxi: 01352 755666

Cresta Cars: 01352 876666

Dragon Cars: 01352 751111

Excel Cars: 01352 741715

Stanways Taxis: 01352 755669

Yellow Cars: 01352 860860

Totally Mold Totally Mold Totally Mold